Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 4 dni temu

Witaj w systemie USOSweb - "WIRTUALNY DZIEKANAT"
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Rejestracje OGÓLNOAKADEMICKIE na semestr letni 19/20L

Rejestracje ogólnoakademickie na PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU oraz zajęcia WF odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu UL, który jest dostępny pod adresem: https://rejestracje.ujd.edu.pl

Harmonogram rejestracji na semestr letni 19/20L

WEJŚCIE DO SYSTEMU UL

"Mistrzowie Dydaktyki - reedycja"

  1. Zapisy na przedmiot odbywają się poza systemem USOS (UL) !!!
    Ze względu na realizację projektu dokumenty dostarczane są drogą mailową lub osobiście. Po złożeniu dokumentów wpis do systemu zostanie dokonany ręcznie przez pracownika UJD.

  2. Przedmioty przeznaczone dla Studentów pierwszego roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich - wykaz przedmiotów.

  3. Wymagana średnia ocen po pierwszym semestrze w przedziale 4.5 – 5.0.

  4. WAŻNE !!! Proszę o wypełnienie załączników znajdujących się na stronie projektu i odesłanie skanem na adres k.zalas@ujd.edu.pl lub złożenie osobiście w Biurze Projektu (Wydział Nauk Społecznych, ul. Waszyngtona 4/8, p. 614).

LEKTORATY - zapisy na semestr letni 19/20L

Rejestracje dla studentów rozpoczynających oraz kontynuujących zajęcia LEKTORATOWE odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu UL, który jest dostępny pod adresem: https://rejestracje.ujd.edu.pl

Studenci I roku kierunków: Prawa, Administracji, Rachunkowości i Podatków oraz Pielęgniarstwa i Turystyka i rekreacja wybierający lektorat języka angielskiego zapisują się wyłącznie do grup dedykowanych (kierunkowych).

UWAGA !!!
W przypadku osób, które zapisały się do grup dedykowanych ogólnych (wydziałowych), prosimy o przepisanie się do grup dedykowanych kierunkowych:
(10-PRA-D, 10-ADM-L, 10-RIP-L, 11-PIE-L, 08-TIR-L).


Harmonogram rejestracji na LEKTORATY w semestrze letnim 19/20L

WEJŚCIE DO SYSTEMU UL

Widoczność wpłat w USOSweb !!!

W związku ze zmianą struktury Uczelni wpłaty dokonywane przez studentów (za legitymację, czesne, etc. ) na indywidualne konta w USOSweb mogą czasowo nie być widoczne w zakładce „Płatności --> wpłaty wszystkie”.
Brak widoczności nie będzie wpływać na naliczanie odsetek.
Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga studenci - zmiana identyfikatorów !!!

W miesiącu wrześniu nastąpiła zmiana identyfikatorów logowania do systemu USOSweb z nr PESEL na nr INDEKSU.

Studenci I roku, którzy nie znają jeszcze swojego nr INDEKSU mogą zalogować się do systemu USOSweb podając jako identyfikator adres e-mail użyty podczas rekrutacji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów).
Hasło pozostaje takie same jak użyte w systemie rekrutacyjnym.

Sieć Eduroam na AJD

Zachęcamy wszystkich pracowników i studentów do korzystania z usługi eduroam, uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej Uczelni. W chwili obecnej dostęp do sieci eduroam jest możliwy w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego przy ul. Zbierskiego 2/4, (dawny budynek WNS). Więcej informacji związanych z projektem eduroam znajdują się na stronie: https://eduroam.ajd.czest.pl.
UWAGA STUDENCI !!!

Opłaty za studia (indeksy, legitymacje, czesne, powtarzania, dyplomy, etc.) należy wnosić przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, dostępny po zalogowaniu do systemu USOSweb w menu DLA STUDENTÓW w kolumnie (po lewej stronie) MOJE STUDIA ⇒ Płatności.
Instrukcja dla studentów dotycząca płatności w USOSweb dostępna jest tutaj.

UWAGA !!!
Podczas dokonywania wpłaty należy stosować odpowiedni tytuł przelewu – taki sam, jaki podawany jest w opisie naliczonych należności.Archiwum Prac Dyplomowych

Elektroniczne archiwizowanie prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych.

WEJŚCIE DO SYSTEMU APD

Logowanie do systemu

Zalogowanie do systemu USOSweb jest możliwe tylko poprzez Centralny System Uwierzytelniania, warunkiem zalogowania jest podanie Identyfikatora (nr INDEKSU lub adres e-mail) oraz HASŁA

Studenci, którzy rejestrowali sie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) posiadają takie samo hasło w USOSweb.
Pozostałe osoby otrzymują hasło w dziekanacie.

Migracja danych

Migracja danych pomiędzy systemem USOS, a USOSweb odbywa się cztery razy na dobę o godzinie: 2.00 , 12.00 , 14.30 i 17.00